Het bedrijf uit Sneek en Ysbrechtum dat maatwerk levert voor iedere klant!

Disclaimer.

Door het bekijken van de internetsite van de Aannemersbedrijf Zomermaand en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Aannemersbedrijf Zomermaand heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Aannemersbedrijf Zomermaand staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aannemersbedrijf Zomermaand aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

Aannemersbedrijf Zomermaand wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Aannemersbedrijf Zomermaand garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Aannemersbedrijf Zomermaand, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Aannemersbedrij Zomermaand internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van de Aannemersbedrijf Zomermaand.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Zomermaand, de inhoud van de internetsite van Aannemersbedrijf Zomermaand over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de internetsite van Aannemersbedrijf Zomermaand en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Back to Top